Home

Bij prettig wonen komt heel wat kijken. Goede service en dienstverlening door de woningcorporatie horen daarbij. Soms zijn huurders, woningzoekenden of andere klanten hierover echter niet tevreden. De woningcorporatie probeert deze klachten zo goed mogelijk op te lossen. Dat lukt vaak, maar helaas niet altijd.
wonion_home
Heeft u als klant van een woningcorporatie een klacht? Komt u er zelf niet uit met de woningcorporatie? Dan kunt u bij een onafhankelijke commissie terecht. De regionale geschillencommissie Oost Gelderland biedt u een onafhankelijke beoordeling van het geschil.

Aangesloten hierbij zijn de woningcorporaties Sité Woondiensten, Plavei, ProWonen, Wonion, Woonservice IJsselland en Vryleve.