De commissieleden

De leden van de geschillencommissie zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond.

Bijvoorbeeld prakti­serende juristen, bouwkundigen en deskundigen op het gebied van wonen en sociaal maatschappelijk werk. Na bestudering van de stukken en beide partijen gehoord te hebben, geeft de geschillencommissie haar oordeel. Dit legt de commissie vast in een advies aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie dient daarna een besluit te nemen.

Rooster van Aftreden 2023-2024

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Mr.  Jaap Blok, voorzitter
S

Toon Lamers, vicevoorzitter
wonion2

Carin Kristen, secretaris
carin_web2

Mr. Wim Beekman, lid
wonion5

Chantal Matser, lid

Foto Chantal

Johan Hesselink, lid

Foto Johan Hesselink